İlham Əliyev sərəncam imzaladı

Müstəqil.az informasiya agentliyi  xəbər verir ki,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ələt
azad iqtisadi zonasının fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün onun
hüquqi bazasının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər
haqqında sərəncam imzalayıb.

Sərəncamda deyilir:

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu
bəndini rəhbər tutaraq, “Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında”,
“Ekoloji təhlükəsizlik haqqında”, “Ətraf mühitin mühafizəsi
haqqında”, “İstehsalat və məişət tullantıları haqqında” və “Yerin
təki haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında və
Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr tarixli
1403-VQD nömrəli, “Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və
piratçılığa qarşı mübarizə haqqında”, “Hüquqi şəxslərin dövlət
qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında”, “İcra haqqında” və
“İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il
28 dekabr tarixli 1404-VQD nömrəli, “Məhkəmələr və hakimlər
haqqında”, “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” və
“Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il
28 dekabr tarixli 1405-VQD nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının
İnzibati Xətalar Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının İnzibati
Prosessual Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya
Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində,
Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində və
Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində
dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il
28 dekabr tarixli 1406-VQD nömrəli, “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş
pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr tarixli 1407-VQD
nömrəli, “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında”, “Auditor xidməti
haqqında”, “Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında” və “Daşınmaz
əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının
qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının
2018-ci il 28 dekabr tarixli 1408-VQD nömrəli, “Elektron ticarət
haqqında”, “Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında”,
“Haqsız rəqabət haqqında”, “Xarici investisiyanın qorunması
haqqında” və “İcarə haqqında” Azərbaycan Respublikasının
qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının
2018-ci il 28 dekabr tarixli 1409-VQD nömrəli, “İcbari sığortalar
haqqında”, “İxrac nəzarəti haqqında”, “İnvestisiya fəaliyyəti
haqqında”, “Kommersiya sirri haqqında” və “Qrant haqqında”
Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr tarixli 1410-VQD
nömrəli, “Lisenziyalar və icazələr haqqında”, “Müflisləşmə və iflas
haqqında”, “Mühasibat uçotu haqqında” və “Nağdsız hesablaşmalar
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr
tarixli 1411-VQD nömrəli, “Patent haqqında”, “Reklam haqqında”,
“Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında”, “Sahibkarlıq sahəsində aparılan
yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi
haqqında” və “Texniki təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan
Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr tarixli 1412-VQD nömrəli,
“Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya
layihələrinin xüsusi maliyyələşmə əsasında həyata keçirilməsi
haqqında” və “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının
qanunlarında, Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsində və
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr tarixli
1413-VQD nömrəli, “Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası
haqqında”, “Əmanətlərin sığortalanması haqqında”, “Əmanətlərin tam
sığortalanması haqqında” və “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr
tarixli 1414-VQD nömrəli, “Banklar haqqında”, “Bank olmayan kredit
təşkilatları haqqında”, “Poçt haqqında”, “Kredit ittifaqları
haqqında” və “Kredit büroları haqqında” Azərbaycan Respublikasının
qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının
2018-ci il 28 dekabr tarixli 1415-VQD nömrəli, “İnvestisiya
fondları haqqında”, “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında”,
“Lotereyalar haqqında”, “İpoteka haqqında”, “Sığorta fəaliyyəti
haqqında” və “Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr
tarixli 1416-VQD nömrəli, “Torpaq icarəsi haqqında”, “Torpaqların
dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında” və “Kənd təsərrüfatında
sığortanın stimullaşdırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının
qanunlarında və Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində
dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il
28 dekabr tarixli 1417-VQD nömrəli, “İstehsalatda bədbəxt hadisələr
və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin
itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında”, “Məşğulluq
haqqında” və “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının
qanunlarında və Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində
dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il
28 dekabr tarixli 1418-VQD nömrəli, “Sanitariya-epidemioloji
salamatlıq haqqında”, “Tibbi sığorta haqqında”, “Elektron imza və
elektron sənəd haqqında” və “Azərbaycan Respublikasının xarici
ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət göstərən diplomatik
nümayəndəliklərində qulluq edən şəxslərin icbari sığortası
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr
tarixli 1419-VQD nömrəli qanunlarının qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar
həmin qanunların tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə qərara
alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:

1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin aktlarının “Atmosfer havasının
mühafizəsi haqqında”, “Ekoloji təhlükəsizlik haqqında”, “Ətraf
mühitin mühafizəsi haqqında”, “İstehsalat və məişət tullantıları
haqqında” və “Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikasının
qanunlarında və Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində
dəyişiklik edilməsi barədə”, “Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı
və piratçılığa qarşı mübarizə haqqında”, “Hüquqi şəxslərin dövlət
qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında”, “İcra haqqında” və
“İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında
dəyişiklik edilməsi barədə”, “Məhkəmələr və hakimlər haqqında”,
“Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” və “Notariat
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik
edilməsi barədə”, “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar
Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual
Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsində,
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində, Azərbaycan
Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində və Azərbaycan
Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində dəyişiklik
edilməsi haqqında”, “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə”,
“Antiinhisar fəaliyyəti haqqında”, “Auditor xidməti haqqında”,
“Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında” və “Daşınmaz əmlakın dövlət
reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında
dəyişiklik edilməsi barədə”, “Elektron ticarət haqqında”, “Əmtəə
nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında”, “Haqsız rəqabət
haqqında”, “Xarici investisiyanın qorunması haqqında” və “İcarə
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik
edilməsi barədə”, “İcbari sığortalar haqqında”, “İxrac nəzarəti
haqqında”, “İnvestisiya fəaliyyəti haqqında”, “Kommersiya sirri
haqqında” və “Qrant haqqında” Azərbaycan Respublikasının
qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə”, “Lisenziyalar və icazələr
haqqında”, “Müflisləşmə və iflas haqqında”, “Mühasibat uçotu
haqqında” və “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan
Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə”, “Patent
haqqında”, “Reklam haqqında”, “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında”,
“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və
sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” və “Texniki
təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında
dəyişiklik edilməsi barədə”, “Tikinti və infrastruktur obyektləri
ilə əlaqədar investisiya layihələrinin xüsusi maliyyələşmə əsasında
həyata keçirilməsi haqqında” və “Valyuta tənzimi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının qanunlarında, Azərbaycan Respublikasının
Gömrük Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının Vergi
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında”, “Auditorun peşə
məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında”, “Əmanətlərin
sığortalanması haqqında”, “Əmanətlərin tam sığortalanması haqqında”
və “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə”, “Banklar
haqqında”, “Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında”, “Poçt
haqqında”, “Kredit ittifaqları haqqında” və “Kredit büroları
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik
edilməsi barədə”, “İnvestisiya fondları haqqında”, “Qiymətli
kağızlar bazarı haqqında”, “Lotereyalar haqqında”, “İpoteka
haqqında”, “Sığorta fəaliyyəti haqqında” və “Hərbi qulluqçuların
dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında” Azərbaycan Respublikasının
qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə”, “Torpaq icarəsi
haqqında”, “Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında”
və “Kənd təsərrüfatında sığortanın stimullaşdırılması haqqında”
Azərbaycan Respublikasının qanunlarında və Azərbaycan
Respublikasının Torpaq Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında”,
“İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində
peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta
haqqında”, “Məşğulluq haqqında” və “Sosial sığorta haqqında”
Azərbaycan Respublikasının qanunlarında və Azərbaycan
Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında”,
“Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında”, “Tibbi sığorta
haqqında”, “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” və
“Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə və beynəlxalq
təşkilatlarda fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndəliklərində
qulluq edən şəxslərin icbari sığortası haqqında” Azərbaycan
Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikasının qanunlarının uyğunlaşdırılması ilə bağlı
təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim etsin;

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ
hüquqi aktlarının həmin qanunlara uyğunlaşdırılmasını üç ay
müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
məlumat versin;

1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi
aktlarının həmin qanunlara uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın
və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə məlumat versin;

1.4. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və normativ
xarakterli aktların bu Sərəncamın 1.1-ci bəndində göstərilən
qanunlara uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Call Now Button Whatsapp